Reiki: Jak léčit pomocí univerzální energie

ReikiPravděpodobně jste již někdy slyšeli pojem reiki. Znamená univerzální léčivou energii. Výraz pochází z japonského slova rei-ki a značí univerzální léčivou energii. Všude kolem nás se jí nachází spousta, doslova jsme jí obklopeni. Tato energie se dá využít jako pomoc pro sebe i druhé.

Znali ji už staří Egypťané

Energie zvaná reiki a její využívání má velice dávnou historii. Podle různých pramenů reiki využívali už Egypťané v období cca 3000 př. n. l. Reiki pomáhá k vyrovnání se, jak s fyzickými obtížemi, tak i s psychikou. Podstatné je, zda se my sami této energii otevřeme a chceme ji využít. Právě díky ní totiž můžeme uvolnit blokády na psychické úrovni, které také pomohou odstranit fyzické nemoci nebo jim lépe čelit. Jedná se energii, kterou když necháme volně protékat, bude znamenat přínos.

Kde jsou kořeny nemoci?

Zasvětit do tajů používání této energie nás může mistr reiki. Jestliže se budete umět na tuto energii správně naladit, nejenom, že z ní budete moci sami čerpat, ale zároveň ji budete umět také předávat druhým lidem. Předáváním energie si přitom nelze nijak ublížit. Kdo se na energii umí vyladit, je schopen ji správně předávat, aniž by tím trpěl, stále má totiž dostatek energie. Energetická pole ovlivňují lidské tělo. Je-li poškozeno energetické pole těla, nezbývá než, aby se tělo tomuto faktu přizpůsobilo, tam vznikají kořeny nemoci. Předáváním energie reiki se do oslabeného těla dostává energie, určená k jeho léčení.

Vysvětlení má vědecký základ

Co se vlastně přesně děje při praktikování reiki, na to se snažili přijít vědci. Přišli na to, že se při tomto procesu synchronizují křivky mozkových aktivit toho, kdo energii předává a toho, kdo ji bere. Oba se dostávají do stavu alfa. Frekvence jsou totiž podobné těm u mozkových vln, tedy cca 0,3–30 Hz. Dokonce také přitom dochází k takzvané Schumanově rezonanci, tedy stavu, kdy se puls obou sjednotí s magnetickým polem země. Při předávání je potom biomagnetické pole toho, kdo předává až tisíckrát větší než jindy. Jde o důkaz, že reiki má skutečně reálnou podobu, tuto energii lze zachytit a využít.

Souhra lékaře a léčitele může pomoci

Energie reiki se sama dostává do míst, která jsou nejoslabenější. Proto mnozí pacienti pociťují po předání energie okamžitou úlevu. Dochází ke zmírnění bolesti, uvolnění, urychlení léčby. Dochází při nich k harmonizaci čaker a celého energetického pole člověka. V mnoha zemích světa se už zavádí nebo je dokonce již zavedena léčba pomocí reiki jako pomocná léčba. Ovšem je třeba upozornit, že léčitel, který je mistrem v předávání energie reiki není lékařem. Nemůže tedy určovat diagnózu a správnou léčbu, tato odpovědnost je na lékaři. Ovšem lékař může s léčitelem poskytujícím energii reiki velmi dobře spolupracovat. V tomto případě je souhra obou složek, jak klasické exaktní medicíny, tak medicíny přírodní, alternativní velmi prospěšná.

Jemné přikládání rukou

Co vlastně reiki znamená v praxi? Jak jsme již popsali, jde o formu přírodní léčby v podobě jemného přikládání rukou na postižená místa. Úkolem je zbavovat tělo škodlivin, zharmonizovat energetické proudy v těle. Vždy si najde cestu tam, kde je nejpotřebnější. Umí povzbudit a uvolnit blokády. Nejenom, že energii lze poslat na různou vzdálenost a vlastně tak léčit na dálku, stejně je možné poslat určitou energii zpátky do minulosti. Lze tedy do určité míry ovlivňovat problém zpětně.

Mistrovský stupeň vyžaduje osobní růst

V zásadě existují tři stupně reiki. První lze používat k samoléčbě nebo léčbě druhých lidí, ovšem nikdy nelze energii vnucovat, vždy pouze nabízet. Celková síla energie se totiž nedá ovlivnit. Vždy jí může proudit jenom tolik, kolik příjemce dokáže akceptovat. U druhého stupně se pak zvýší možnost samoléčby, člověk by také měl mít už více teoretických znalostí o této energii. Po zasvěcení do druhého stupně už umí také posílat energii v prostoru a čase. Od svého učitele reiki žák dostane i symboly pro zesílení ochrany před negativní energií, pro cestu do podvědomí a pro duchovní síly a léčbu na dálku. Třetí stupeň reiki je mistrovský, vyžaduje velký osobní růst a lze ho dosáhnout až v okamžiku, kdy člověk umí pracovat s energií a jejím předáváním.

Nepřehlédněte:

SMS Věštba
SMS Výklad / banner