Počátky astrologie u nás: Slované se řídili hvězdami

HvězdyKdy se vlastně u nás objevila astrologie? Její počátky se u nás spojují s Kelty. Právě Keltové byli národem, který se velmi intenzivně zajímal o vlivy Slunce a Měsíce. Stavěli menhiry, jejichž význam je zcela nepochybně kultovní, sloužily i jako kalendář.

Keltové stavěli svatyně

Na našem území najdeme řadu památek, které jsou úzce propojeny s Kelty a jejich zdejším působením. Například je pozoruhodná Libenice na Kutnohorsku a zdejší svatyně. Pochází zřejmě ze 3. století př. n. l. Slavil se zde zřejmě přelom starého a nového keltského roku. Probíhaly tu náboženské obřady včetně obětí, jde o kult předků, který vlastně dnes známe jako svátek všech svatých.

Silný vztah k přírodě

Astrální mytologií se zabývali samozřejmě i Slované, když cca v 5. století n. l. dorazili na naše území. Je to dáno velice silným vztahem k přírodě. Cestovatelé, kteří v dalších následujících staletích mířili přes naše území upozorňovali na to, že velice ctíme pohyby zemských těles a řídíme se podle nich. Dokonce už tenkrát dokázali Slované určovat délku roku podle oběhu země kolem Slunce a měsíce podle fází Měsíce. Rozhodně tedy nepatřili mezi nějaké primitivy. Dokonce vnímali rozdíl mezi měsíčním a slunečních rokem a eliminovali ho vkládáním třináctého měsíce. Během 19 let k tomu docházelo sedmkrát.

Kalendář ladí s hvězdami

Příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu ale znamenal zároveň i počátek použití juliánského kalendáře podle schválení nicejským koncilem už v roce 325. Ostatně i kalendář vlastně výborně ladil s pohanskými zvyky. Nový rok se slavil 25. prosince, což bylo období, kdy i pohané slavili zimní slunovrat. I pohřebnictví, církevní stavby atd. se velice silně orientovaly podle světových stran. V zásadě lze říci, že Slované jsou svázáni s astrologií už od prvopočátků.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner