Příběhy Sibyly

Nahlédněte do tajů budoucnosti. Sibyla Vám prostřednictvím svých příběhů napoví jaká budoucnost nás čeká a nemine.

Životní příběh: Díky magii jsem poznala svého partnera !

Magické růžeTento životní příběh jsem již několikrát svým známým vyprávěla a rozhodla jsem se o něj podělit přímo s tímto serverem a jeho čtenáři, jelikož se jedná jak již samotný nadpis napovídá o téma přímo z oboru věštění a magie.

Můj životní příběh začal někdy ve dvaceti letech, kdy jsem si nějakým zázračným způsobem nemohla najít partnera. Stálého partnera. Ostatní kamarádky měly své partnery, zakládaly rodiny a já bohužel stále nic. Začala jsem tíhnout čím dál tím víc k magii, věštění a všeobecně tomuto velice zajímavému tématu.

Příběhy moderní Sibyly díl V.

Ó Králi Šalamoune, přináším ti poselství nového Slunce. Brzo se zrodí a bude působit na lid této Země. Dny se zrychlují a lidé zažijí kolapsy mocných společností. Lidé, kteří se narodí do moderní doby, budou žít v té nejlepší době lidstva.

Ale věz Králi, že brzo zjistí že nejenom lidstvo, ale i samotná Země je nemocná. Lidé budou vedeni těmi nejvyššími, kterým říkají politici. Bohužel Králi je to směs lidí, kterým my říkáme pomatení blázni. Mají v sobě skryté choroby mozku a vedou lid špatným směrem.

Příběhy moderní Sibyly díl IV.

Ó králi Šalamoune, přináším ti poselství, co otevřou oči nevědoucím a nevěřícím.

Vidím sucho, které je především v Evropě, je to sucho, které započne novou éru válek. Klimatických válek.

Lidé i dobytek padají suchem, pak přijde vítr a hodně vody, zem ji nevypije, nadělá škody. Vidím zbraně, které zastaví jezdící auta. Ale jen ty nejnovější. Vidím ženy, žena již není žena, Muž při ní trpí. Je to žena moderní, chytrá a vše vědoucí. Muži jí moc nerozumí a chtějí ženu, která bude s nimi lehávat v posteli a nebude protestovat, nebude unavená a nebude pracovat do noci.

Příběhy Sibyly - III. díl

MarieÓ Králi Šalamoune, dneska ti povím o době, kdy lidé budou provozovat obchody větší nežli si sám umíš představit a o době, kdy člověk okrade člověka a Bůh upadne v zapomnění.

Králi Šalamoune přijde doba, kdy lidé a jejich chamtivost se zvrhne v úplné okrádání. Obchody nebudou jen pro prospěch a rozvoj, ale hlavně budou pro okrádání lidí. Poctivé lidi to uvede do bídy a chamtivcům se bude dařit. Bratr prokleje bratra a syn prokleje otce. Rodina přestane být váženou a přitažlivou. Přijde doba, kdy člověk ovládne svět, ovládne mysl a podmaní si svět a přírodu, která mu bude sloužit, aby své obchody mohl provádět kdekoliv. Člověk násilně vstoupí mezi věřící lid, aby ho vyburcoval a poštval proti sobě. Pak ho bude vykořisťovat a okrádat.

Příběhy Sibyly - II. díl

Věštkyně, kartářka, šamankaKráli Šalamoune, pokud chceš slyšet má další proroctví, usaď se. Není doby, která je pamatuje a není Krále který je zná.

Lože posvátné a sdílené stane se neřestí. Mnoho mužů se manželky své zřekne a do svých ložnic si povedou ženy nové. Manželky své vyženou a zle se na ně utrhovati budou. Přijde doba, kdy krve panny nenajdeš a žena již velmi mladá neřestem se oddávat bude. Přijde doba, kdy muž s mužem sdílet bude lože. Lhaní a faleš bude hořet jako svíce. Láska pomine a člověk nebude zdraviti člověka. Své domy budou si záviděti a budou se o ně přít před soudy.

Příběhy Sibyly - I. díl

Když se Královna ze Sáby vydala prorokovat Králi Šalamounovi, pomyslela na slova, která mají prorokovat samotnému Králi. Jak je Král přijme? Umí je vstřebat, dá si namluvit něco o čem nemá ani zdání a co ještě dnes neexistuje? Pokud je moudrý, vyslyší mě. Pokud není moudrý, nechá mi setnout hlavu. S tímto Sibyla mířila ke Králi.

První její slova byla

Zdravím tě Králi Šalamoune, prý jsi nejmoudřejší ze všech, zdravím i tvou moudrost. Tvá sláva sahá až ke konci světa a o tvém vládnutí se všude povídá. Vyslyš mé proroctví, která ti zde řeknu.

Syndikovat obsah