Homeopatie

Homeopatie se stává stále více diskutovaným tématem, které budí značné emoce a to jak u svých zastánců, tak také odpůrců.

Homeopatie: Vitální síla

Homeopatické směry se také liší v metodě výběru léku. Klasická homeopatie se často liší totalitou symptomů, to je tedy celkový projev pacienta po fyzické, mentální i emociální úrovni v daný moment. Francouzská škola se řídí spíše diagnostikou v pojetí klasické západní medicíny. Konstituční homeopatie pak zastává názor, že každý člověk má jeden lék, který jej provází celý život.

Ať už škol a směrů homeopatické medicíny existuje celá řada, jedno mají společné a to je vyléčený a spokojený pacient.

Homeopatie: Vše má svůj čas

Homeopatie: Vše má svůj čas
Homeopatická léčba se snaží v organismu navodit rovnováhu, aby právě všechny naše neduhy a symptomy odezněly a nebylo třeba užívat vyráběné klasické léky. Pacient by se tak vždy měl cítit dobře jak po fyzické, tak psychické stránce.

Princip homeopatie by se dal shrnout do jednoduché věci, že podobné se léčí podobným. V praxi to znamená, že látka, která v toxickém množství dokáže vyvolat určité symptomy, umí také stejné symptomy léčit, pokud se podává v ředěné podobě.

Homeopatie

HomeopatikaHomeopatie se stává stále více diskutovaným tématem, které budí značné emoce jak u svých zastánců, tak také odpůrců.

Homeopatie je komplexní a velmi propracovaný léčebný systém, který leží mimo ostatní léčebné směry. Nejde však o součást klasické medicíny, bylinkářství, lidového léčitelství nebo čínské medicíny. Homeopatie je samostatný medicínský směr, který se od toho našeho liší zejména v přístupu k nemoci i v pohledu na pacienta.

Syndikovat obsah