Čakry

Název čakra je původem ze sanskrtu, dnes již mrtvého jazyka. Znamená to kolo. Kolo zřejmě proto, že se točí. Přes čakry se točí energie.

Zdravý život: Dokonalá očista těla pomocí čaker III.

cakra.jpgRole čaker v našem životě je více než hlavní. Je přímo obrovská a nepostradatelná. Zde je zbytek čaker a jejich vlastnosti a vlivy, které každý den ovlivňují náš pozemský život:

Srdeční čakra

4. Čakra se nazývá čakrou srdeční. Její barvou je barva zelená a růžová. Ve 4. čakře sídlí emoce a taky láska. Je tedy logické, že pod 4. čakru spadá srdce a také spodní část průdušek a plic. Nejčastější blokací této čakry je hlavně neláska k sobě samému. Lékem je tedy naučit se mít sám sebe rád. Vůní pro tuto čakru je růžový květ, a kameny jsou růženín a turmalín.

Zdravý život: Dokonalá očista těla pomocí čaker II.

Než se však pustíte do očišťování čaker, je třeba vědět, kde takové čakry jsou a také se něco dozvědět o jejich vlastnostech. Jaké jim náleží barvy, vůně a kameny, kde se nacházejí, a které orgány v těle ovlivňují. Čaker v lidském těle je celkem sedm.

Zdravý život: Dokonalá očista těla pomocí čaker I.

ČakraEnergetická místa v našich tělech nazývané čakry, jsou důležitými prvky, které ovlivňují naše zdraví, aniž bychom si to uvědomovali. Ovlivňují fyzické, ale i duševní problémy a pohody. Může se stát, že se nám jedna čakra zablokuje, a to je většinou důvod, proč naše tělo či duši něco trápí. Proto je nezbytné se naučit čakry odblokovat a tedy pročistit.

Název čakra je původem ze sanskrtu, dnes již mrtvého jazyka. Znamená to kolo. Kolo zřejmě proto, že se točí. Přes čakry se točí energie. Čaker je v lidském těle sedm. Prvním třem se říká zemské, ty další nás pojí s duchovním světem. Bloky čaker, které mohou nastat a jsou nejčastějšími důvody problémů jak zdravotních a fyzických, jsou často způsobeny strachem, šokem, nebo stresem a také dalšími negativními vlivy. K regenerování čaker je vhodné provádět jógu.

Čakry

ČakrySlovo ČAKRA pochází ze sanskrtského nářečí a překládá se jako kolo nebo kruh. V Hinduistických spisech najdeme vysvětlení, že jde o proudění energie v lidském těle po určitých drahách a centrech, která mají schopnost kumulovat energii, tedy pohlcovat ji, přenášet a vyzařovat. Jsou vlastně jakési „cesty“, po nichž proudí jemně hmotná životadárná síla, která kolem sebe vytváří silné rezonanční biopole.

Čakry jsou propojeny sítí „kanálků", takže kvalita fungování jedné z čaker se nutně odrazí i na ostatních.Ve starých textech (Indie, Tibet...) se dočteme, že v lidském těle existuje několik desítek tisíc čaker. To zní zajímavě, co říkáte ?

Harmonizace čaker, získání energie

ČakryPokud tu mluvíme o čakrách, asi plno lidí neví, co jsou a k čemu se požívají. Čakry slouží v systému energií člověka jako přijímací stanice, transformátory a rozdělovače prány různých frekvencí. Přijímají, životní energii z vibračních polí, ze svého okolí, z kosmu a ze zdrojů, které leží u základů každého projevu tvoření, transformují ji do frekvencí, které jsou zapotřebí k udržování a rozvoji nejrůznějších oblastí lidské bytosti. Kromě toho vyzařují energii do okolí. Tímto systémem je člověk v bezprostřední interakci se silami, které působí na různých úrovních bytí v jeho okolí, v kosmu a u základů všeho tvoření. Máme sedm hlavních čaker, každá má svoji vlastní funkci. Nachází se podél páteře, a vede od spodu až do vrchu hlavy. Čakry jsou rychle se pohybující víry kónického tvaru – jejich špičky směřují do hlavního vertikálního proudu síly, otevřené konce se rozšiřují k okraji pole. Bylo by složité pro většinu z vás popisovat, jaké máme, ale je velmi důležité vědět, co pro jejich správnou funkci udělat.

Syndikovat obsah