Duchovno

Víra, věrnost, důvěra

Nejen duchovnem je člověk živ, bohužel...

Možná vám následující téma přijde trošku nepatřičné na těchto stránkách, ale jak napovídá nadpis. Žijeme v době materiální, kdy na úkor duchovních a lidských hodnot se tlačí materiální svět a nutnost zajištění potřeb svých a své rodiny.

Někde musíme bydlet, jíst a nakonec i ten internet, díky němuž otevřeme tyto stránky je nutno zaplatit. Já sama jsem člověk silně citově i duchovně založený a přitom - ale myslím že se to nevylučuje mě živí už hodně let práce ve financích. Jako ředitelka pobočky stavební spořitelny se denně setkávám se spoustou lidiček s různými problémy, ale i s přáním a potřebami. Mým zaměřením je pomoci najít cestu k jejich vyřešení a doufám, že se nám to společně daří. Jak říkávala moje babička, pomoc hledej v prvé řadě na konci své ruky... ale když ono to v některých oblastech prostě někdy nejde.

Co jsou to slzy a proč pláčeme?

Plačící ženaUvolňování emocí? Kapky tekutiny produkované slznými kanálkami? Slabost? Pouhý pojem?

Možná ani není důležité se ptát, co jsou slzy, ale co je způsobuje a proč.

Vnímám slzy těla a slzy duše

Slzy těla jsou způsobené fyzickými podněty. Podněty, které se dotknou našeho fyzického těla. A to vítr, slunce, kouř, dým, alergická reakce, agresivní chemické látky, řasa, která do oka spadne, oční záněty, atd. Ty člověk vypláče a oni pominou, odplaví se.

O lidském hledání

Srdce, LabyrintZnáte situace, kdy člověk cítí prázdnotu, samotu, nedostatek lásky i sil ? Určitě ano.

Jak často otevíráme v těchto krizových chvílích duchovní knihy, hledáme spřízněné duše nebo sedáme k počítači a bloudíme po netu, ve snaze „někoho či něco“ najít. Hledáme spřízněné duše, které nám rozumějí.

Být či nebýt aneb jaký je smysl života ?

AkváriumPojďme si popovídat o smyslu lidského života. Je pro každého stejný ? Není odpověď v každém z nás ? Kdo nám odpoví ? Myslím, že jen my společně nalezneme odpověď.

Víme, že smysl lidského života je jedním z mnoha tajemství, které někteří lidé nemohou díky své zaslepenosti odhalit. Je to totiž jako s láskou, hledáme ji všude jinde než tam, kde jí máme hledat – v sobě samých.

Síla slov aneb jak se změnit k lepšímu

ZlobaNávodů a rad je mnoho, ale doporučil bych začít třeba se slovem. Se slovy, které vyslovujete. Prostě a jednoduše si všímejte negativních slov, které z vás vylézají. Některé říkáte častěji a automaticky. Pokud jde o nadávky, tak i mezi nimi máte určitě slova vyvolená.

Nebudu zde jmenovat všechna negativní slova, které člověk používá, ale alespoň dvě uvedu :
Debil a magor. Pokud z vás vylézají tyto nadávky, tak jste člověkem, který vyjadřuje těmito slovy své pohrdání. Nejen nad druhými, ale i nad sebou. Měli by jste přestat tyto slova používat. Tím uděláte první krok k nápravě svého duchovního image.

Povídání o lásce

SrdíčkaCo je to vlastně láska ? Slovo, které je skloňováno po mnoho generací nejen dospělými, ale i dětmi. Dalo by se o ní napsat (a již se napsalo) mnoho slov. Pro člověka je však důležité, aby pochopil pravou podstatu slova láska. Slova, které pluje prostorem i časem v nezměněné podobě a stává se společně s vírou, nadějí a skutky pojítkem mezi lidmi a věčností. Jejím prostřednictvím vyjadřujeme veškeré krásy lidského bytí.

Pravda

PravdaPravdou nazýváme děje a věci, které jsme schopni potvrdit našimi smysly. Většinou platí, že pravda jest vyjádřením shody mezi subjektivní a objektivní skutečností. Mnohdy nazýváme pravdou také naše přesvědčení, které jsme schopni přijmout jen na základě víry a naděje. Jednoduše řečeno – to, v co věříme je často součástí naší vlastní pravdy.  

Ovšem pravda nemůže být nikdy spoutána a uzavřena do dogmatické definice. Nelze jí uchopit v absolutní rovině, protože se vyvíjí společně s naším vědomím. Je součástí lidské duchovní evoluce. Mění se společně s časem.

Úvaha o víře

SportkaVíra - Krásné slovo, zvláště když pochopíme jeho smysl.

Slovo „víra“ je dnes často spojováno převážně s náboženstvím. I když věřit v Boha je jistě lepší sázkou v loterii zvané život, než věřit ve výhru ve Sportce, tak víra není rozhodně jen pojmem náboženským. To je chybné spojení. Je všude kolem nás. Víru mají totiž ve svém srdci i lidé „nevěřící“.

Syndikovat obsah