Duchovno

Víra, věrnost, důvěra

Jak překonat životní krizi a najít motivaci

MotivaceŽivotní krize, které na člověka přicházejí bývají často stěžejním zlomem v životě člověka, ale též startem do nového období. Bohužel někdy i ztrátou mnoha jistot. Lidé v těchto momentech ztrácejí chuť i motivaci k životu.

Kdo je vinen ? Není viny, pouze existuje nepochopení, neschopnost změny a odpuštění. Miliardy lidí a stejně tolik představ, které se v mnohém odlišují. Jak to vyřešit ?

Krátké zastavení u lidské závisti

PenízeZávist, to je tím co nás „užírá“, tím co nás nutí ptát se „proč on ano a já ne ?“
Z čeho pramení ? Hlavně z našich neúspěchů, nedostatku sebedůvěry a hlavně neschopnosti radovat se ze štěstí a úspěchu druhých. Závist se dá velmi těžko definovat, lépe poznáváme její projevy.

Když člověk trpí nedostatkem nebo nemocí, ptá se mnohdy „proč zrovna já ?“ Chudí lidé závidí bohatým, nemocní zdravým, zatrpklí lidé laskavým a nemilující těm milujícím. S tím vším souvisí „nezdravá soutěživost“ ve společnosti. Nejčastěji chceme být úspěšnější a bohatší než ostatní lidé.

Stáří

DědečekAť už chceme nebo ne, lidské tělo začne v určitém období stárnout. Všechny nás to jednou čeká. Buňky v těle se přestanou obnovovat a načasované biologické hodiny se začnou zpomalovat, až se zastaví úplně. Najednou cítíme větší únavu, vše je trochu těžší a čas se kupodivu začne jakoby zrychlovat. Léta přibývají a síly ubývají, to je známá věta. Co se dá dělat, tělo je jen biologický stroj, který má naprogramovanou délku své životnosti. V té souvislosti si povězme, že duše s tělem nestárne, ale o tom si povíme až příště.

Proces fyzického stárnutí se u člověka začne projevovat, až na výjimky, mezi 40 – 50 rokem. V tomto čase nastává období, kdy u člověka klesá i fyzická výkonnost. Co s tím ?

Reinkarnace

DrakReinkarnace, nebo-li převtělování či znovuzrození, jak se dnes překládá toto slovo, se v současnosti stává „módní“ součástí náboženské filosofie. Už antičtí filosofové proklamovali ve svém učení věčný koloběh znovuzrození, tedy reinkarnace.

Z lidského hlediska jsou důležité dva směry tohoto duchovního názoru. První je reinkarnace duše zpět do lidského těla a druhá varianta nabízí převtělení i do těl zvířat. Nebudu zde popisovat principy a zákony, které tato schémata provází. Pozastavím se pouze nad logičností a otázkami, které v nás reinkarnace vyvolává.

Lze slovem léčit ?

AbecedaRozhodně ano. Slovo je totiž základem většiny lidských radostí, ale i starostí. Jde vlastně o zvukové vyjádření energie a pocitů. Mluva je též naší společenskou vizitkou.

Podívejme se na princip, respektive léčivou energii slov. Že slovo léčí, víme zřejmě všichni. Již od dětství na nás slova působí jako léčebná kůra.

Stvoření nebo nahodilost ?

StvořeníPojďme si společně zkusit trochu zapochybovat o vzniku člověka.
Lidé jsou totiž rozděleni v názorech na stvoření a evoluci. Myslím si, že obojí je poplatné, zároveň obalené závojem nejasností a představ.
Ale opravdu je tak těžké uvěřit ve stvoření člověka ? Skutečně není vidět nic, co nám tento počin připomíná ? Myslíte si, že Země a celý vesmír kolem ní jsou jen důsledky shody okolností, tedy že nejsou dílem někoho inteligentního? Nebo jsme jen produkty biologické polévky, ze které vylezli plazi a z nich se rekrutovali savci ?

Lidské představy

PředstavyMáme je všichni. Představy, které formují náš život. Někdy správným směrem, jindy špatným.

Jak vůbec vznikají ? Vznikají na základě našich vjemů a zkušeností. Situace, zážitky, ale i pocity, které odmalička vidíme, slyšíme a prožíváme, se v nás ukládají a vytváří „ideální představu toho, jak by co mělo vypadat“.

Samozřejmě, většina lidí považuje svou představu za tu „nejideálnější“.

Bolest ze ztráty bližního

LítostJak se projevuje ?
Především lítostí a žalem. Trápíme se kupříkladu nad ztrátou bližního nebo při tom, kdy nám někdo ubližuje svým jednáním.

Někdo blízký nám zemře. Pocítíme žal, bolest duše, jsme zoufalí a zahořklí na celý svět, ale mnohdy i na Boha. Kde je spravedlnost ? Proč zemřel ? Co budu dělat ? Jak se s tím smířit ? Otázky, které nám pojednou nedají spát.

Co je nesmrtelná Duše ?

Barevná oblohaNení tolik pojmů, které vyvolávají v lidech tolik otázek jako slovo Duše a její nesmrtelnost. Zkusme si nastínit jeden z názorů. Můžete se s ním ztotožnit a nemusíte. A nebo třeba také doplnit a vylepšit.

Jediné co víme je, že nám předkové ve svých poselstvích zanechali svědectví o životě duše po smrti těla a o setkáních s vyššími duchovními bytostmi, které život „netělesný“ potvrzují.

Pojem člověk. Slovo někoho matoucí, pro jiného výraz pochopitelný. Co je člověk ? Bytost ? Tvor ? Čím se odlišuje ? Z čeho se skládá ?

Naděje

OpičkaNaděje je člověkem očekávanou změnou děje ve zdánlivě neznámé nebo neřešitelné situaci. Naděje vytváří v člověku víru v pozitivní (někdy i negativní) výsledek budoucích událostí. Tedy jde o určité spoléhání se na budoucnost, jejíž výsledek je pro člověka důležitý. Na základě této naděje lze překonat mnohá úskalí lidského života. Prolíná se lidskou minulostí, vytváří přítomnost a plodí alternativu budoucnosti.

Syndikovat obsah