Duchovno

Víra, věrnost, důvěra

Umíme naslouchat ?

DuetMy lidé máme mnoho darů. Jedním z nich je i sluch. A naslouchání je docela věda, jak praví jedna moje přítelkyně. Ano věda, protože my si raději povídáme než nasloucháme svému okolí.

Ale my tak rádi povídáme. O sobě, o druhých a o životě vůbec. Avšak, kdo by chtěl dnes jen poslouchat, že ? Sice denně něčemu a někomu nasloucháme, ale často jen z nutnosti a ze zvyku.

Například televize. Mnozí jí mají zapnutou celý den. Třeba jen jako zvukovou kulisu. A když přijde návštěva, jen se trochu ztlumí zvuk. Ale stačí to ? Mohou se lidé při televizi dobře soustředit ? Neutíká nám zrak k pohybujícím se obrázkům v té bedně ? Ne, určitě to není dobrá kulisa k rozhovorům a už vůbec ne k naslouchání.

Po čem lidé touží

TouhaPo čem lidé v současnosti nejvíce touží ? Možná se budete mnozí divit, ale je to láska. Ano, láska v podobě milého člověka, spřízněné duše, pochopení, milování, krásných slov a doteků.

Ano, tato touha předčila i peníze, o kterých si někteří myslí, že znamenají vše.

Proč odpouštět

Odpuštění - slovo mnohdy opomíjené a jindy téma na slohovou práci. Co tedy znamená odpouštět ?

Představme si životní situaci, kdy nám někdo ublíží. Ublíží slovem, činem, ale i nečinností. Pokud se tak stane, rozvine se v nás po-cit ublíženosti, potupy, vzteku, bezmoci i lítosti. Kdosi nám ublížil a my jsme nuceni zažívat důsledek tohoto „ublížení“. A právě k tomu aby tento pocit ublíženosti netrval dlouho, ne-li celý život, nám poslouží odpuštění.

Proč to Bůh dopouští ?

Otazníky, nápovědaČastokrát slyším z úst lidí tuto otázku. Ano lidé se tak ptají, hlavně když jsou v úzkých nebo je jim (nebo někomu) ubližováno.

Znáte jistě stavy, kdy se člověk dostane do zdánlivě neřešitelných situací a má deprese a stavy, kdy „neví kudy kam“.
Jsou to momenty, v kterých lidé často volají Boha a obrací se na něj s prosbou o pomoc. Výsledkem těchto proseb je mnohdy rezignace a zklamání. Prostě se vám nikdo „tam ze shora“ neozve.

O zlaté nitce

Zlatá nitka

Hledání nitkyPtáte se, co to je ? Zlatou nitkou nazýváme usměrněnou energii života, která je předávána z generace na generaci. Jde o genetický proužek energie, který si každá duše přináší sebou na svět. Chrání nás před absolutní degenerací, dává nám šanci mít svobodnou vůli a uchovává rozlišovací schopnost poznání dobra a zla. Je trvalou součástí lidské duše. Nejvíce ji „vidíme“ v dětech, respektive v jejich čistotě a nevinnosti. Bez ní by jsme neměli připravené čisté listy života. I když se s určitými tendencemi člověk narodí, tak je třeba si uvědomit, že tyto tendence obklopují jen velmi malé procento naší duše. Ostatní je na nás, dále na výchově a společnosti.

NDE (Near Death Experience): Prožitky blízké smrti

Již dávné kultury chápaly smrt ne jako konec, ale jako přechod do jiné dimenze, z jednoho života do druhého. Měly ke smrti úctu, do hrobů svých blízkých dávaly různé věci, které by jim mohly pomoci v jejich posmrtném životě, nebo které by mohli potřebovat.

V 70. letech se začíná uskutečňovat výzkum v této oblasti, v oblasti okamžiků blízkých smrti. Je stále více lidí, kteří zažívají klinickou smrt, ze které se zázrakem vzbudí a popisují tak barvité a podobné události, které vědce nutí přemýšlet, o tom, co se v okamžiku umírání, děje s našim vědomím.

Jak se znovu narodit

Matka s dítětemJestliže máte poslední dobou pocit, že je třeba od základů změnit váš život, tak to neodkládejte. Mám tím na mysli samozřejmě změnu v lepšího člověka, neboli takzvané „duchovní znovuzrození.“

Nejtěžší je pro člověka zjištění, že po celý život žil jinak, než by mněl. Ano, stává se to. Jenže to se děje mnoha lidem. Dostavují se otázky a pochybnosti.

Byli jste dříve jiní a žili špatně ? Možná ano, možná ne. Prvotní je pochopit nutnost změny. Důležitá je také motivace. Určit si proč. Někdy je důvodem ke změně osobní poznání, jindy pochopení a v neposlední řadě i vážná událost v lidském životě. Roli zde hraje víra nebo poznání nové alternativy - možnosti života duše po smrti těla.

Vše souvisí se vším

Temná oblohaSoučasná věda tvrdí, že zatím nevidí větší spojitost mezi mikrokosmem makrokosmem. Já si však myslím, že určitá spojitost tu je. Velké v malém a malé ve velkém. To znamená, že jak funguje vesmír, tak funguje i mikrovesmír, tedy mikrokosmos. A obojí se navzájem ovlivňuje. To by nám vysvětlovalo i řadu paranormálních jevů.

Mnoho kvantových fyziků dnes mluví o fyzikální realitě spíše jako o možnosti.
„Uvykli jsme si věřit, že vnější svět je skutečnější než svět je skutečnější než svět vnitřní,“ říká Jeffrey Satinover. „Tento nový model vědy říká přesný opak. Říká, že co se děje uvnitř nás, vytváří to, co se děje mimo nás. Existuje fyzická realita, která je pevná jako skála a… přece… stává se skutečností, jen když narazí do nějakého dalšího kousku fyzické reality.“

Jak ovládat svůj vztek

Vzteklá ženaHněv, vztek a následné situace – to jsou neradostné okamžiky našeho života. I když rozčílení je přirozený lidský stav, tak o situacích, které vyvolá, se to říci nedá.

Pojďme si tedy zkusit společně najít recept, jak svůj hněv zkrotit a vyhnout se tak nechtěným situacím, které mohou ovlivnit celý náš život.

Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy vám někdo ublížil. Ublížil slovem, činem, ale třeba i svou nedbalostí. Pamatujete si na pocity bezmoci, bolesti i vzteku, které v nás druhý člověk svým jednáním vyvolal ?

Celým tělem dokážeme intenzivně vnímat vlastní vztek i následné fyzické příznaky. Cítíme se naštvaní i bezmocní. Přiznejme si, odtud není daleko k depresi. A co teprve jedinci, kteří svůj hněv neumí krotit a provedou něco neuváženého.

Čas a děti

První krůčky dítěteČas. Veličina našeho života, která ovlivňuje běh událostí více, než se zdá. Jak s ním nakládáte vy? Máte jej dobře rozdělený nebo to neřešíte?

V dnešní době máme s časem problémy občas všichni. Zkoušeli jste se někdy zamyslet nad tím, kolik času trávíte třeba u netu, čtením, prací nebo s dětmi ?

Zkusme se zamyslet společně s rodiči nad časem věnovaným dětem. Jednoduše řečeno, kolik hodin denně jim věnujeme ? Odpověď je důležitější, než se zdá, protože čas strávený společně s dětmi ovlivňuje jejich chování.

Syndikovat obsah