Články Astroložky

Články Astroložky

Věštění z karet je i otázkou důvěry

Věštění z karetVěštění z karet nabízí spoustu způsobů, jak poznat a uchopit svůj osud. Jedním z nejčastějších a také nejoblíbenějších je věštění z tarotových karet. Z obrázků a jejich tajemné symboliky dokáže kartářka vyčíst mnohé o vašem osudu.

Vztah kartářky s klientem musí být upřímný

Dobré kartářce a věštkyni jde především o vaše dobro. Svoji energii, svoje věštecké schopnosti směřuje k tomu, aby vám pomohla najít správnou životní cestu. I když věštění z tarotových karet může být její obživou, v prvním plánu sleduje především váš budoucí potenciál. Nejde o klasický vztah obchodníka se zákazníkem, kde jde hlavně o to, aby obchodník dobře prodal. Vztah kartářky s jejím klientem je úplně jiný, především mu pomáhá hledat vyrovnanost v životě, spokojenost jeho duše. To, že za svoji tarotovou věštbu dostane také odměnu, by mělo být až druhořadé. Už prvním setkání s kartářkou poznáte, zda je váš vztah naladěný na správnou vlnovou délku. Věštění z karet je souznění, práce s duší.

U věštkyně hledejte zkušenosti a zapojte intuici

Kartářka KateřinaPokud jste se rozhodli, že s kartářkou poradíte, ověřte si, že ta, kterou jste si vybrali je opravdovou odbornicí na věštění z tarotu. Vyhněte se šarlatánkám, které se jenom chtějí svézt na módní vlně věštění z tarotových karet a o skutečných předpovědích nevědí nic nebo jenom velmi málo.

Ujasněte si, s jakou věštbou souzníte

Jak vybrat správně? Zkuste si o věštkyni něco předem zjistit, ještě než k ní půjdete. Vyhledejte si, jakými způsoby věští. Někdo snáze uvěří poselstvím viděným v křišťálové kouli, jiný se spolehne spíše na karetní obrázky. Ujasněte si nejprve, jaká věštba s vámi nejvíce rezonuje. Považujete pohled do křišťálové koule za něco neskutečného, ale naproti tomu tarotové karty jsou pro vás něco uchopitelného a hmatatelného, nad čím byste se zamysleli? Pak by vaše cesta měla vést nejspíše ke kartářce.

Zvolte si druh věštění, se kterým souzníte

VěštěníSlavná delfská věštírna ve starověkém Řecku lákala mnohé poutníky, aby si zde nechali vyjevit svoji budoucnost. Není ovšem jedinou zprávou z dávných věků o tom, že se lidé už od počátků své existence toužili znát, co je čeká. Věštbám, které získali, pak často přisuzovali velkou váhu. Středověk dával věštbám ďábelské pozadí a zatracoval je, ovšem novověk se k nim postupně v různých formách vracel.

Věštící pomůcka charakterizuje nás samotné

Věštění znamená odhalování dosud neznámého. Na první pohled může věštit každý a způsoby věštění mohou skutečně velmi různorodé. Někdo využívá symboliky karetních obrázků, jiný třeba kávové sedliny nebo křišťálové koule. Zkrátka každý hledá takovou pomůcku, která nejlépe charakterizuje jeho osobnost, dává mu nejlepší možnost, jak proniknout pod povrch věcí. I vy sami jistě vycítíte, jaký druh věštby je pro vás nejpřijatelnější, s jakým nejvíce souzníte.

Setkali se s tarotovými obrázky křižáci ve Svaté zemi?

Tarotové obrázkyEvropa už ve 14. století tarot velice dobře zná. Roku 1367 v dnešním švýcarském Bernu vydávají zákon, který zakazuje, aby kdokoli měl cokoli do činění s barevnými obrázky, kterými tarotové karty jsou. To jasně svědčí o skutečnosti, že Evropané tehdy už nebyly ve výkladu karet žádnými nováčky.

Kořist z výprav do Svaté země

Podle dějepisců je dost pravděpodobné, že s kartami na starý kontinent dopluli Arabové. Někteří také míní, že se s nimi mohli potkat i křižáci, když vyráželi na svých výpravách do Svaté země. I tady jejich zdrojem mohli být už zmiňovaní Arabové. Třeba okultista Case zase předpokládá, že domovem tarotu je Maroko někdy kolem roku 1200, nemá ale přesné důkazy, na kterých by mohl svoji teorii postavit.

Připluli s tajemnými tarotovými kartami Arabové?

Arabský tarotStarobylý původ tarotu je pro mnohé vědce dodnes hádankou. Přitom do jejího luštění se odvážně pouštějí mnozí z nich. Jednoznačný názor ale nikdo nemá a možná je to tak lepší. Trocha tajemna je s kartami spjata odjakživa. Právě jejich nevysvětlené propojení s naším životem jim dodává na přitažlivosti.

Zákon zasvěcení i královská cesta

Příběh karet a samotné slovo tarot nedá spát například americkému okultistovi Paulu Fosteru Caseovi (1884–1954). Ten se zabývá variacemi na slovo tarot a sestaví slovní hříčku: „Rota taro orat tora ator,“ která v českém překladu znamená „Kolo Tarotu věstí zákon Hathory“ nebo také „Kolo tarotu zjevuje zákon zasvěcení“. Ve svém pátrání po významu zvláštního slova ovšem zdaleka není sám. Jinou odpověď nabízí staroegyptské slovo tarosh, značící královskou cestu. Další lidé ale dávají přednost výkladu pocházejícího ze slova Thoth. Tento výraz znamená staroegyptského boha magie a moudrosti. Právě magii a moudrost totiž tarotové karty spojují.

Reiki: Jak léčit pomocí univerzální energie

ReikiPravděpodobně jste již někdy slyšeli pojem reiki. Znamená univerzální léčivou energii. Výraz pochází z japonského slova rei-ki a značí univerzální léčivou energii. Všude kolem nás se jí nachází spousta, doslova jsme jí obklopeni. Tato energie se dá využít jako pomoc pro sebe i druhé.

Znali ji už staří Egypťané

Energie zvaná reiki a její využívání má velice dávnou historii. Podle různých pramenů reiki využívali už Egypťané v období cca 3000 př. n. l. Reiki pomáhá k vyrovnání se, jak s fyzickými obtížemi, tak i s psychikou. Podstatné je, zda se my sami této energii otevřeme a chceme ji využít. Právě díky ní totiž můžeme uvolnit blokády na psychické úrovni, které také pomohou odstranit fyzické nemoci nebo jim lépe čelit. Jedná se energii, kterou když necháme volně protékat, bude znamenat přínos.

Rodinné konstelace: Psychoterapie nebo čarování?

ČarováníNedůvěřivě jsem okukovala desítku dam, se kterou jsem se sešla v pokoji jednoho sídlištního bytu. Ocitla jsem se na semináři rodinných konstelací. Každou z nás něco trápilo: jedna hledala partnera, druhá si nerozuměla s dětmi, pro třetí se stalo noční můrou setkání s tchyní.

Když je myšlení v koncích

Léčení našich problémů jsme chtěly hledat tam, kde vznikly, tedy ve vlastní rodině. „Vyber si svého zástupce za otce, matku a sebe. Postav je do prostoru tak, jak to podle svého srdce ucítíš,“ vyzvala terapeutka Jitka dívku, která se představila jako Klára a prozradila nám, že hledá cestu ke svému otci. Když Klára uvedla postavy doprostřed pokoje na pomyslné jeviště, Jitka je nechala chvíli vstřebat energii svých rolí. Otec se otočil k manželce a dceři zády a vypadalo to, že chce utéct. „Vážně může cítit takovou nenávist?“, ptala jsem se v duchu sama sebe. Ačkoli jsem byla dopředu docela poučená, co tahle psychoterapie obnáší, moje racionální myšlení si s tím nedokázalo poradit.

Magický význam kamenů: Pomáhají horniny léčit?

KamenyKamínky si často vozíme z různých cest, ať již k moři nebo jiných, jak suvenýr. Co nás tolik přitahuje ke sbírání kamínků, které se pak stávají našimi talismany? Pravda je taková, že i kamínky, tyto nenápadné symboly přírody, se vyznačují léčivou mocí. Když je blíže poznáme, pochopíme, že pro nás mohou být velmi užitečnými pomocníky.

Nerosty uzdravují orgány

Naši předkové často dávali horninám magické významy. Není výjimkou, když horniny drtili na prášek a přidávali je do vody a v té se následně koupali nebo ji dokonce pili. Někdy třeba používali i kamínky do ran s tím, že pomohou zastavit krvácení. V neposlední řadě pak přikládali kamínky na čakry lidského těla a cílem bylo využít pomoci nerostů při uzdravování nemocných orgánů.

Teozofie jako odklon od hmoty: Vyznával ji i prezidentův dědeček

Václav HavelV českých zemích působila řada mystiků, kteří se zabývali duchovním rozvojem a hledali odpovědi na různé otázky týkající se spirituálního života. Jejich názory ovlivnily mnoho lidí a svůj odkaz nám zanechaly dodnes. Například se málo ví, že dědeček zesnulého prezidenta Václava Havla (1936–2011) byl velkým vyznavačem spiritismu. Obrácení k duchovním hodnotám se na přelomu 19. a 20. století stává protipólem přísné katolické výchovy, která nepovoluje jiný názor.

Aktivní stoupenec nového hnutí

Skutečně, stavitel Vácslav Havel (1861–1921), který kromě své původní profese, v rámci níž se v letech 1907–1921 podepíše pod stavbou paláce Lucerna, pořádá řadu seancí spojených s vyvoláváním duchů. Stává se velice aktivním stoupencem teozofie. Toto hnutí se zaměřuje na esoterickou spiritualitu. Zakládá ho v roce 1875 ruská kněžna Helena Petrovna Blavatská, známá mystička, která měla ve svých myšlenkových směrech řadu následovníků.

Zákony úspěšného života

Úspěšný mužKaždý chceme žít úspěšný a naplněný život. Abychom se v něm cítili šťastně, musíme pro to často něco udělat. Změnit myšlení, způsob života, styl a chování.

Ve svém životě můžeme nejen pro sebe, ale také pro ostatní vykonat dobré skutky. Může jít o oblast práce, zdraví, vztahů, nebo plnění přání. Je důležité chovat se tak, aby veškeré naše snažení a konání nepřišlo vniveč a pomohlo tam, kde mělo.

Existují i různé myšlenky a názory nebo dokonce zákony, chcete-li, které nám mohou pomoci udělat náš život úspěšnějším a naplněnějším, pokud se nad těmito myšlenkami a zákony dokážeme více zamyslet a nějakým způsobem je začlenit do našeho života.

Syndikovat obsah