Články Astroložky

Články Astroložky

Jak nám pomáhá Bachova květová terapie?

Květová terapieNegativní emoce sužují naši duši, ale nejenom to. Stávají se zároveň spouštěcím impulsem různých nemocí. Jak se ale negativních emocí zbavit? Málokdo dokáže sám s negativními emocemi pracovat natolik, aby neničily jeho duši nebo se neproměnily v nepříjemnou chorobu. Jednou z cest, jak negativní emoce odbourat aniž by někomu ublížily, je Bachova květová terapie.

Hledá jemnější způsoby léčby

Co si vlastně máme pod pojmem Bachova květová terapie představit? Musíme začít u samotného jejího tvůrce britského doktora Edwarda Bacha (1886–1936). Tento lékař si zakládá úspěšnou praxi v Londýně, ale přesto cítí, že není spokojen. Uvědomuje si, že medicína pouze léčí vnější příznaky nemoci. Nehledá její příčinu, nezabývá se duševním stavem člověka. Přitom právě duševní stav má naprosto zásadní vliv i na tělesné zdraví. Je třeba hledat příčiny nemoci, které tkví v duševním nesouladu, nepořádku. Doktor Bach proto začíná hledat jiné, jemnější a přirozenější způsoby léčení, které by lidské duši a tělu pomohly dostat se do rovnováhy.

Katolická církev zakazuje runové věštby

CírkevRunové věštby a runy samotné mají svůj původ ve Skandinávii. Ovšem 20. století přináší jejich obrovskou renesanci a rozšíření po celé Evropě. Stávají se jedním z nejoblíbenějších způsobů předpovídání budoucnosti. Samotné runy zahaluje tajemství, jejich věštby totiž nikdy nejsou zcela jednoznačné. Vždy ponechávají prostor pro fantazii.

Dar od samotného boha Ódina

Mnoho staletí vývoje způsobila, že severní Evropa měla hned několik runových abeced. Tu nejznámější, germánský futhark odvozují lidé na základě zvuku šesti prvních run. Zdá se, že s tímto prvotním runovým systémem měli lidé tu čest už někdy kolem roku 200 př. n. l. Samotná runa v germánštině znamená mysterium, tajemství. Jejich výklad má na svědomí norská mytologie, která tvrdí, že písmo je darem od samotného boha Ódina. Katolické církvi se ovšem magie a mystika run vůbec nelíbí. Zakazuje už od středověku runy jako pohanské symboly, všemožně se snaží je vymýtit. Dokonce ještě v roce 1639 vydává dekret proti runám. Ve Skandinávii se ale magickou práci s runami katolíkům nikdy vymýtit nepodaří. Ještě v 19. století skandinávští kněží na vesnicích runy běžně čtou.

Keltové neměli zvěrokruh, ale stromokruh

StromoskopI Keltové měli své horoskopy. Utvářela je podobná pravidla jako horoskopy, které známe my. Také se zde k určitému období narození člověka přiřazují symboly, ovšem v tomto případě nejde o nám důvěrně známý zvěrokruh, ale stromoskop či stromokruh. Ano, už jste určitě pochopili, o co jde. Zvířátka zde zkrátka a jednoduše nahrazují stromy. Proč právě stromy?

Sílu hledali především v přírodě

Keltské kmeny, které ve starověku obývaly evropská území, měly spoustu svých pověstí. V mnoha z nich se vyskytoval zajímavý moment: přeměna člověka ve strom. Z toho vyplývá, že stromy pro Kelty znamenaly mnoho. Vážili si jich, měli je ve velké úctě. Strom pro Kelta znamenal domov, obživu, ale i mystiku. Keltští kněží, druidové, připravili základy keltského horoskopu. Jejich sílu jim přinášel velmi blízký vztah k přírodě. S velkou oblibou přirovnávali vlastnosti ke konkrétnímu stromu. Jaké stromy patří o keltského stromokruhu? Topol, kaštan, jasan, habr, fíkovník (osika), buk, bříza, jabloň, jedle, jilm, cypřiš, cedr (modřín), borovice, vrba, lípa, dub, oliva (olše), líska, jeřáb, javor, ořešák.

Stromy nám dodávají energii

StromyMožná si vzpomínáte, jak před lety dnešní prezident Miloš Zeman mluvil o tom, že na Vysočině objímá stromy. Ať už patříte do tábora jeho příznivců či odpůrců, jedno popřít nemůžete: Stromy a příroda nám lidem opravdu poskytují energii. Nejspíš i vám pomůže procházka přírodou ve chvíli, kdy se cítíte vyčerpaní a bez energie. Ano, stromy nám lidem skutečně nezištně dávají mnohé.

Respektujte živý organismus

Energii stromů můžeme přirovnat k vibracím z barev nebo jako sílu, kterou nám dokáže předat léčitel. Stromy nabízejí velice silnou energii, která je obklopuje. Ve chvíli, kdy se dotknete energetického obalu stromu, pocítíte oteplení nebo také jemné brnění či hebký dotek. Chcete-li aby vám strom předal část své energie, nejprve ho o to poproste. Berte v úvahu, že odebíráte energii živého organismu. I vaše myšlenka má pozitivní energii a je důležité přijít před strom s pokorou, porozuměním. Pak vás bude tento živý organismus respektovat a nabídne vám svoji energii. Vždy se snažte naladit na vlnu stromu a vnímejte, je-li vaše prosba o energii vyslyšena. Vybírejte si také k přenosu energie zdravé stromy.

Věštění z karet je i otázkou důvěry

Věštění z karetVěštění z karet nabízí spoustu způsobů, jak poznat a uchopit svůj osud. Jedním z nejčastějších a také nejoblíbenějších je věštění z tarotových karet. Z obrázků a jejich tajemné symboliky dokáže kartářka vyčíst mnohé o vašem osudu.

Vztah kartářky s klientem musí být upřímný

Dobré kartářce a věštkyni jde především o vaše dobro. Svoji energii, svoje věštecké schopnosti směřuje k tomu, aby vám pomohla najít správnou životní cestu. I když věštění z tarotových karet může být její obživou, v prvním plánu sleduje především váš budoucí potenciál. Nejde o klasický vztah obchodníka se zákazníkem, kde jde hlavně o to, aby obchodník dobře prodal. Vztah kartářky s jejím klientem je úplně jiný, především mu pomáhá hledat vyrovnanost v životě, spokojenost jeho duše. To, že za svoji tarotovou věštbu dostane také odměnu, by mělo být až druhořadé. Už prvním setkání s kartářkou poznáte, zda je váš vztah naladěný na správnou vlnovou délku. Věštění z karet je souznění, práce s duší.

U věštkyně hledejte zkušenosti a zapojte intuici

Kartářka KateřinaPokud jste se rozhodli, že s kartářkou poradíte, ověřte si, že ta, kterou jste si vybrali je opravdovou odbornicí na věštění z tarotu. Vyhněte se šarlatánkám, které se jenom chtějí svézt na módní vlně věštění z tarotových karet a o skutečných předpovědích nevědí nic nebo jenom velmi málo.

Ujasněte si, s jakou věštbou souzníte

Jak vybrat správně? Zkuste si o věštkyni něco předem zjistit, ještě než k ní půjdete. Vyhledejte si, jakými způsoby věští. Někdo snáze uvěří poselstvím viděným v křišťálové kouli, jiný se spolehne spíše na karetní obrázky. Ujasněte si nejprve, jaká věštba s vámi nejvíce rezonuje. Považujete pohled do křišťálové koule za něco neskutečného, ale naproti tomu tarotové karty jsou pro vás něco uchopitelného a hmatatelného, nad čím byste se zamysleli? Pak by vaše cesta měla vést nejspíše ke kartářce.

Zvolte si druh věštění, se kterým souzníte

VěštěníSlavná delfská věštírna ve starověkém Řecku lákala mnohé poutníky, aby si zde nechali vyjevit svoji budoucnost. Není ovšem jedinou zprávou z dávných věků o tom, že se lidé už od počátků své existence toužili znát, co je čeká. Věštbám, které získali, pak často přisuzovali velkou váhu. Středověk dával věštbám ďábelské pozadí a zatracoval je, ovšem novověk se k nim postupně v různých formách vracel.

Věštící pomůcka charakterizuje nás samotné

Věštění znamená odhalování dosud neznámého. Na první pohled může věštit každý a způsoby věštění mohou skutečně velmi různorodé. Někdo využívá symboliky karetních obrázků, jiný třeba kávové sedliny nebo křišťálové koule. Zkrátka každý hledá takovou pomůcku, která nejlépe charakterizuje jeho osobnost, dává mu nejlepší možnost, jak proniknout pod povrch věcí. I vy sami jistě vycítíte, jaký druh věštby je pro vás nejpřijatelnější, s jakým nejvíce souzníte.

Setkali se s tarotovými obrázky křižáci ve Svaté zemi?

Tarotové obrázkyEvropa už ve 14. století tarot velice dobře zná. Roku 1367 v dnešním švýcarském Bernu vydávají zákon, který zakazuje, aby kdokoli měl cokoli do činění s barevnými obrázky, kterými tarotové karty jsou. To jasně svědčí o skutečnosti, že Evropané tehdy už nebyly ve výkladu karet žádnými nováčky.

Kořist z výprav do Svaté země

Podle dějepisců je dost pravděpodobné, že s kartami na starý kontinent dopluli Arabové. Někteří také míní, že se s nimi mohli potkat i křižáci, když vyráželi na svých výpravách do Svaté země. I tady jejich zdrojem mohli být už zmiňovaní Arabové. Třeba okultista Case zase předpokládá, že domovem tarotu je Maroko někdy kolem roku 1200, nemá ale přesné důkazy, na kterých by mohl svoji teorii postavit.

Připluli s tajemnými tarotovými kartami Arabové?

Arabský tarotStarobylý původ tarotu je pro mnohé vědce dodnes hádankou. Přitom do jejího luštění se odvážně pouštějí mnozí z nich. Jednoznačný názor ale nikdo nemá a možná je to tak lepší. Trocha tajemna je s kartami spjata odjakživa. Právě jejich nevysvětlené propojení s naším životem jim dodává na přitažlivosti.

Zákon zasvěcení i královská cesta

Příběh karet a samotné slovo tarot nedá spát například americkému okultistovi Paulu Fosteru Caseovi (1884–1954). Ten se zabývá variacemi na slovo tarot a sestaví slovní hříčku: „Rota taro orat tora ator,“ která v českém překladu znamená „Kolo Tarotu věstí zákon Hathory“ nebo také „Kolo tarotu zjevuje zákon zasvěcení“. Ve svém pátrání po významu zvláštního slova ovšem zdaleka není sám. Jinou odpověď nabízí staroegyptské slovo tarosh, značící královskou cestu. Další lidé ale dávají přednost výkladu pocházejícího ze slova Thoth. Tento výraz znamená staroegyptského boha magie a moudrosti. Právě magii a moudrost totiž tarotové karty spojují.

Reiki: Jak léčit pomocí univerzální energie

ReikiPravděpodobně jste již někdy slyšeli pojem reiki. Znamená univerzální léčivou energii. Výraz pochází z japonského slova rei-ki a značí univerzální léčivou energii. Všude kolem nás se jí nachází spousta, doslova jsme jí obklopeni. Tato energie se dá využít jako pomoc pro sebe i druhé.

Znali ji už staří Egypťané

Energie zvaná reiki a její využívání má velice dávnou historii. Podle různých pramenů reiki využívali už Egypťané v období cca 3000 př. n. l. Reiki pomáhá k vyrovnání se, jak s fyzickými obtížemi, tak i s psychikou. Podstatné je, zda se my sami této energii otevřeme a chceme ji využít. Právě díky ní totiž můžeme uvolnit blokády na psychické úrovni, které také pomohou odstranit fyzické nemoci nebo jim lépe čelit. Jedná se energii, kterou když necháme volně protékat, bude znamenat přínos.

Syndikovat obsah