Články Astroložky

Články Astroložky

Svého hvězdopravce měl ruský prezident a španělský král

RuskoPřed časem jsme psali o tom, jak se americký prezident Ronald Reagan řídil předpovědí své astroložky. Jednoho dne to prasklo. Ovšem není sám. I mezi dalšími státníky je řada těch, kteří nedají bez svého hvězdopravce ani ránu.

Astroložka určovala termíny debat

I když americký prezident Ronald Reagan po dobu svého funkčního období tají, že se řídí hvězdami, protože by to podle jeho názoru mohlo vyznívat trochu zvláštně, nakonec vše ale vyjde najevo. Lidé mají podezření, když vidí zvláštní načasování každého prezidentova kroku. Sám první muž Ameriky to nakonec přizná. Po té hovoří i astroložka Joan Quigleyová. „Nikdy od dnů římských vládců a nikdy v historii Spojených států nehrál žádný astrolog tak významnou roli v národních záležitostech státu,“ chlubí se sebevědomě ve své autobiografické knize. Potvrzuje třeba i to, že určovala i časy debat prezidenta s jeho rivalem ve volební kampani, měla na starosti stanovení termínů jednání atd. Zároveň si zakládala na tom, že ona je astroložkou pro smetánku.

Může stavba domu přinést i odčinění hříchů? Možná ano

Stavba domuJedna tragédie za druhou stíhá rodinu Winchesterových. Vdova se ptá, jak tomu zabránit. Dostane odpověď – postav dům a budeš žít… Sarah Winchesterová si zoufá. V roce 1866 přichází o svoji několikatýdenní dceru a později i o manžela, boháče Williama Winchestera a syna Olivera, výrobce slavné pušky Winchestrovky.

Právě díky popularitě této střelné zbraně dosáhne rodina velkého jmění. Jenže Winchesterovy stíhá jedna tragédie za druhou. Zoufalá Sarah si myslí, že za vším stojí zlí duchové nebo tajemná kletba. Hledá pomoc u odborníků na spiritualitu. Médium jí poradí, aby vystavěla dům pro oběti. Žít bude do chvíle, než dům postaví. Radu poslechne.

Jak zabránit pomstě?

V kalifornském San Chosé buduje velký dům. Konečně se zbaví zlých duchů a ochrání svoji rodinu od neštěstí. Budova se proto neustále předělává. V jednom z pokojů Sarah vyvolává dobré duchy, kteří jí radí. Žena přizpůsobuje projekt tomu, co se od přízraků dozvěděla. Tvoří nové plány. Nechává si od duchů radit, jak má stavba vypadat, aby její rodinu přestalo pronásledovat zlo.

Porušili stavitelé domu klid indiánských duší?

IndianDům Myrtles Plantation stojící v městečku St. Francisville v americké Louisianě je na pohled velmi pěkná stavba, podle datování dokončená v roce 1796. Zdánlivé sídlo obklopené staletými duby ale má podivnou pověst. Činy majitelů jako by se vetkly do jeho zdí. Ne nadarmo se říká, že i věci mají paměť a pokud je my lidé použijeme k negativním činům, otiskne se jejich historie i do nich. Tento dům by o tom mohl vyprávět.

Posílají negativní energii?

Menší zámeček s velkou terasa. Křišťálové lustry, mohutná ozdobná zábradlí, krby, mramorové římsy, drahý nábytek. Jenže v domě, který vystavěl americký generál David Bradford (1762–1808), jenž utekl, aby se vyhnul zatčení a uvěznění, vám nejspíš dobře po těle nebude. Na pozemcích domu kdysi býval indiánský hřbitov a mrtvé duše rudochů se zřejmě zlobí, že jim nebyl dopřán klid. Negativní energii proto nejspíše poslaly majitelům domu.

Známý okultista odmítl spolupráci s Hitlerem

V Čechách existuje spousta esoteriků, kteří se zapíší do tohoto odvětví i v celosvětovém měřítku. Jedním z nich je i František Bardon. Původně úplně obyčejnému chlapci se v jeho čtrnácti letech mění písmo i charakter, což překvapí rodiče i učitele. Rodí se esoterik. Co se stalo?

Jasnovidcem ve čtrnácti letech

Kde se schopnosti čtrnáctiletého kluka Františka Bardona (1909–1958) vlastně berou? Názory jsou různé. Jedna teorie tvrdí, že do dospívajícího chlapce vstoupila vyšší duchovní bytost. František navazuje kontakty s německým okultistou Friedrichem Wilhelmem Quintscherem (1883–1945). V Německu jeho vystoupení budí obrovskou pozornost. Jasnovidecky rozezná skryté předměty a je schopen vylíčit jejich historii. Zkoumá lidskou duši, a proto se o něj zajímá i Adolf Hitler (1889–1945). Žádá ho, aby své nevšední schopnosti využil pro blaho Třetí říše. Bardon ale rázně odmítne.

Vstupujeme na hoře Blaník do jiného časoprostoru?

Malý BlaníkUž od keltských dob se u nás šíří legendy o magickém vrcholku Blaníku. Dějí se zde podivné věci. Jsou vidět světla, přízraky, slyšet divné zvuky. Lidé se bojí tudy jít navečer a co teprve v noci! Co se na tomto magickém místě vlastně děje?

Pozor na přízraky a světla

Farář z nedalekého Pravonína v roce 1734 odpřísáhne, že „za úsvitu a soumraku slýchává od Blaníku troubení a bubnování.“ Svolávají se tu snad blaničtí rytíři k útoku? Jiný farář, tentokrát z Louňovic pod Blaníkem, tehdy vídá po lesích přízraky, které se tu potulují. Nemluvě o velmi záhadném zmizení několika lidí. Ztrácejí se v hoře. Ve chvíli, kdy se znovu objeví, myslí si, že byli pryč pouhých pár hodin. Kalendář ale přitom naměří několik let. údajně se prý jeden strávený uvnitř tajemné roky rovná celému roku na zemském povrchu. Každopádně existuje jedno z nezpochybnitelných svědectví o tajemném působení hory.

Kineziologie pomáhá odstranit energetické blokády

KineziologieMezi metody alternativní medicíny patří také kineziologie. Jak už z názvu využívajícího řecké slovo kinesis vyplývá, jde především o pohyb. Snahou udržet dobrý zdravotní stav pomocí působení na svaly. Kineziologie vychází z faktů, že jednotlivé skupiny svalů mají velice úzký vztah i k jiným orgánům, krevnímu oběhu, kostem i žlázám. Jinými slovy v lidském těle souvisí všechno se vším a budou-li v pořádku svalu, projeví se to i na zdraví celého těla.

Hledání energetických blokád

Princip tkví v tom, že svaly v těle reagují negativně ne nemoci i stres. Všechny negativní emoce blokují proudění energie v mozku a následně i v té části těla, která je daným úsekem mozku řízena. Zaseknutá energie tak nemůže proudit a vytvářejí se různé fyzické a psychické poruchy. Nemusí přitom jít jenom o následek nemocí či stresu, roli hrají třeba i traumata z dětství. Prvním krokem je při kineziologickém léčení snaha o zjištění zdravotního stavu. Terapeut prozkoumá reakci svalů na jemný tlak. Vyhledá energetické blokády a následně se je snaží napravit doteky, masážemi, ale třeba i působením světla. Když se podaří energii obnovit, promítne se to i do svalové reakce. V podstatě se dá říci, že pomocí kineziologie se terapeuti snaží mobilizovat vlastní síly člověka k nastartování ozdravného procesu.

Holotropní dýchání přináší fyzické a psychické uvolnění

Holotropní dýcháníŘízené dýchání, hudba a další formy zvukové techniky, kombinace těchto prvků navozuje holotropní dýchání. Jeho cílem je návrat do rovnováhy, uvolňování zablokované tělesné energie. V těle se znovu rozproudí energie, která vrací organismus do rovnováhy. Jádrem je především dýchání, které je hlubší a rychlejší než obvykle. Doprovází plné soustředění, klid mysli, meditace, pozornost obrácená do svého nitra.

LSD v Americe zakázali

Autorem této metody je český psychiatr Stanislav Grof a jeho žena Christina. Oba se intenzivně věnovali lidskému vědomí a jeho stavům, které vyvolávají třeba psychotropní látky, například LSD. V USA ovšem používání LSD zakázali už v 60. letech 20. století, protože jde o příliš rizikovou záležitost. Manželé Grofovi se snažili najít jinou cestu, jak vyvolat tyto stavy bez rizika. Během svého výzkumu objevili tuto metodu založenou na vyvolávání jiných stavů vědomí pomocí intenzivního dýchání či zadržování dechu.

Věštění z tarotových karet je mostem mezi námi a naším podvědomím

VěštěníI když věštění z tarotových karet je v současnosti velmi oblíbené a hodně lidí ho vyhledává, ne každý pochopí smysl karetní věštby. Pro spoustu z nás zůstane její tajemství uzavřeno, neporozumí mu. Nedostanete totiž žádné konkrétní pokyny typu: „Tam jdi a toto udělej“. Karty hovoří v symbolech, kterým můžeme, ale také nemusíme porozumět.

Porozumět může jenom zkušený a vnímavý člověk

Jak tedy nejlépe porozumět karetním věštbám? Právě proto, že věštby nejsou konkrétní, umí v kartách číst jenom zkušený člověk. Tarotové karty mohou svá poselství podat mnoha různými způsoby a nikde není řečeno, že jeden jediný z nich je ten správný. Existuje skutečně ohromné množství způsobů výkladů a každý může nalézt ten, který bude nejlépe vyhovovat jeho účelu. Rozhoduje obvykle pozice a také pořadí karet. Člověk, který z karet věští, se musí otevřít obrazům, nechat je plynout, vnímat informace a pocity. Pokud není otevřený, pak se sice dívá, ale ve skutečnosti nevidí. Jakmile ale vidí, vnímá souvislosti symbolů, může jejich významy zprostředkovávat dále svým klientů.

Věštění jako cesta k tajemství života

VěštěníVěštění budoucnosti má spoustu různých cest a způsobů. Někdo dává přednost čtení z kávové sedliny nebo čajových lístků, jiný spoléhá na přesné horoskopy odvozující jeho osud z okamžiku jeho narození, jiný hádá z ruky, další nedá dopustit na pravdu, kterou mu odhalí obrázky na tarotových kartách.

Ptát se na budoucnost je přirozené

Metody jsou rozdílné, ale cíl je jediný. Dozvědět se něco o tom, co vás čeká.
Karty a věštění z tarotu vám pomůže zorientovat se ve své duši. Odhadnout váš další životní směr. Odpovědět na otázky, které vás kolem budoucnosti zajímají. Návštěva kartářky, která věští z tarotových karet, může být pro vás přínosem, nasměrovat vás dál. Nebojte se ptát se po své budoucnosti, jaká bude. Je to přirozená touha každého člověka vědět, co bude dál.

Co nám říkají naše sny?

SnyPokud něco v sobě potlačujete, zejména pokud se tak děje dlouhodobě, většinou se vám to vrátí zpátky, a to v nějaké ne zrovna příjemné podobě. Zjednodušeně se dá říci, že na podobném principu fungují sny. Z hlubin nevědomí nás upozorňují na to, čemu bychom se měli věnovat i v bdělém stavu. Signalizují, že není dobré tyto sny podceňovat a mávat nad nimi rukou. Z toho vychází i výklady snů.

Význam záleží i na vykladači

Sny, jejich výkladem a symbolikou už se velmi dlouho zaobírají i psychologové. Zkoumají je ze všech stran, hledají jejich významy. Zřejmě první psycholog, který to se sny skutečně myslel vážně, byl zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud. Ve své Výkladu snů dokonce popisuje, že podrobnému rozboru snů dokázal pacienty léčit. Klasická psychologie vykládá sny s ohledem na sexuální symboly po Freudově vzoru. Ovšem další psycholog, Carl Gustav Jung se zase zabývá spíše archetypy, kolektivním nevědomím lidstva. Archetypem zde myslíme třeba ženu, matku, muže, otce atd. Záleží tedy i na psychoanalytikovi, který vám výklad poskytne.

Syndikovat obsah