Články Astroložky

Články Astroložky

Vstupujeme na hoře Blaník do jiného časoprostoru?

Malý BlaníkUž od keltských dob se u nás šíří legendy o magickém vrcholku Blaníku. Dějí se zde podivné věci. Jsou vidět světla, přízraky, slyšet divné zvuky. Lidé se bojí tudy jít navečer a co teprve v noci! Co se na tomto magickém místě vlastně děje?

Pozor na přízraky a světla

Farář z nedalekého Pravonína v roce 1734 odpřísáhne, že „za úsvitu a soumraku slýchává od Blaníku troubení a bubnování.“ Svolávají se tu snad blaničtí rytíři k útoku? Jiný farář, tentokrát z Louňovic pod Blaníkem, tehdy vídá po lesích přízraky, které se tu potulují. Nemluvě o velmi záhadném zmizení několika lidí. Ztrácejí se v hoře. Ve chvíli, kdy se znovu objeví, myslí si, že byli pryč pouhých pár hodin. Kalendář ale přitom naměří několik let. údajně se prý jeden strávený uvnitř tajemné roky rovná celému roku na zemském povrchu. Každopádně existuje jedno z nezpochybnitelných svědectví o tajemném působení hory.

Kineziologie pomáhá odstranit energetické blokády

KineziologieMezi metody alternativní medicíny patří také kineziologie. Jak už z názvu využívajícího řecké slovo kinesis vyplývá, jde především o pohyb. Snahou udržet dobrý zdravotní stav pomocí působení na svaly. Kineziologie vychází z faktů, že jednotlivé skupiny svalů mají velice úzký vztah i k jiným orgánům, krevnímu oběhu, kostem i žlázám. Jinými slovy v lidském těle souvisí všechno se vším a budou-li v pořádku svalu, projeví se to i na zdraví celého těla.

Hledání energetických blokád

Princip tkví v tom, že svaly v těle reagují negativně ne nemoci i stres. Všechny negativní emoce blokují proudění energie v mozku a následně i v té části těla, která je daným úsekem mozku řízena. Zaseknutá energie tak nemůže proudit a vytvářejí se různé fyzické a psychické poruchy. Nemusí přitom jít jenom o následek nemocí či stresu, roli hrají třeba i traumata z dětství. Prvním krokem je při kineziologickém léčení snaha o zjištění zdravotního stavu. Terapeut prozkoumá reakci svalů na jemný tlak. Vyhledá energetické blokády a následně se je snaží napravit doteky, masážemi, ale třeba i působením světla. Když se podaří energii obnovit, promítne se to i do svalové reakce. V podstatě se dá říci, že pomocí kineziologie se terapeuti snaží mobilizovat vlastní síly člověka k nastartování ozdravného procesu.

Holotropní dýchání přináší fyzické a psychické uvolnění

Holotropní dýcháníŘízené dýchání, hudba a další formy zvukové techniky, kombinace těchto prvků navozuje holotropní dýchání. Jeho cílem je návrat do rovnováhy, uvolňování zablokované tělesné energie. V těle se znovu rozproudí energie, která vrací organismus do rovnováhy. Jádrem je především dýchání, které je hlubší a rychlejší než obvykle. Doprovází plné soustředění, klid mysli, meditace, pozornost obrácená do svého nitra.

LSD v Americe zakázali

Autorem této metody je český psychiatr Stanislav Grof a jeho žena Christina. Oba se intenzivně věnovali lidskému vědomí a jeho stavům, které vyvolávají třeba psychotropní látky, například LSD. V USA ovšem používání LSD zakázali už v 60. letech 20. století, protože jde o příliš rizikovou záležitost. Manželé Grofovi se snažili najít jinou cestu, jak vyvolat tyto stavy bez rizika. Během svého výzkumu objevili tuto metodu založenou na vyvolávání jiných stavů vědomí pomocí intenzivního dýchání či zadržování dechu.

Věštění z tarotových karet je mostem mezi námi a naším podvědomím

VěštěníI když věštění z tarotových karet je v současnosti velmi oblíbené a hodně lidí ho vyhledává, ne každý pochopí smysl karetní věštby. Pro spoustu z nás zůstane její tajemství uzavřeno, neporozumí mu. Nedostanete totiž žádné konkrétní pokyny typu: „Tam jdi a toto udělej“. Karty hovoří v symbolech, kterým můžeme, ale také nemusíme porozumět.

Porozumět může jenom zkušený a vnímavý člověk

Jak tedy nejlépe porozumět karetním věštbám? Právě proto, že věštby nejsou konkrétní, umí v kartách číst jenom zkušený člověk. Tarotové karty mohou svá poselství podat mnoha různými způsoby a nikde není řečeno, že jeden jediný z nich je ten správný. Existuje skutečně ohromné množství způsobů výkladů a každý může nalézt ten, který bude nejlépe vyhovovat jeho účelu. Rozhoduje obvykle pozice a také pořadí karet. Člověk, který z karet věští, se musí otevřít obrazům, nechat je plynout, vnímat informace a pocity. Pokud není otevřený, pak se sice dívá, ale ve skutečnosti nevidí. Jakmile ale vidí, vnímá souvislosti symbolů, může jejich významy zprostředkovávat dále svým klientů.

Věštění jako cesta k tajemství života

VěštěníVěštění budoucnosti má spoustu různých cest a způsobů. Někdo dává přednost čtení z kávové sedliny nebo čajových lístků, jiný spoléhá na přesné horoskopy odvozující jeho osud z okamžiku jeho narození, jiný hádá z ruky, další nedá dopustit na pravdu, kterou mu odhalí obrázky na tarotových kartách.

Ptát se na budoucnost je přirozené

Metody jsou rozdílné, ale cíl je jediný. Dozvědět se něco o tom, co vás čeká.
Karty a věštění z tarotu vám pomůže zorientovat se ve své duši. Odhadnout váš další životní směr. Odpovědět na otázky, které vás kolem budoucnosti zajímají. Návštěva kartářky, která věští z tarotových karet, může být pro vás přínosem, nasměrovat vás dál. Nebojte se ptát se po své budoucnosti, jaká bude. Je to přirozená touha každého člověka vědět, co bude dál.

Co nám říkají naše sny?

SnyPokud něco v sobě potlačujete, zejména pokud se tak děje dlouhodobě, většinou se vám to vrátí zpátky, a to v nějaké ne zrovna příjemné podobě. Zjednodušeně se dá říci, že na podobném principu fungují sny. Z hlubin nevědomí nás upozorňují na to, čemu bychom se měli věnovat i v bdělém stavu. Signalizují, že není dobré tyto sny podceňovat a mávat nad nimi rukou. Z toho vychází i výklady snů.

Význam záleží i na vykladači

Sny, jejich výkladem a symbolikou už se velmi dlouho zaobírají i psychologové. Zkoumají je ze všech stran, hledají jejich významy. Zřejmě první psycholog, který to se sny skutečně myslel vážně, byl zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud. Ve své Výkladu snů dokonce popisuje, že podrobnému rozboru snů dokázal pacienty léčit. Klasická psychologie vykládá sny s ohledem na sexuální symboly po Freudově vzoru. Ovšem další psycholog, Carl Gustav Jung se zase zabývá spíše archetypy, kolektivním nevědomím lidstva. Archetypem zde myslíme třeba ženu, matku, muže, otce atd. Záleží tedy i na psychoanalytikovi, který vám výklad poskytne.

Jak nám pomáhá Bachova květová terapie?

Květová terapieNegativní emoce sužují naši duši, ale nejenom to. Stávají se zároveň spouštěcím impulsem různých nemocí. Jak se ale negativních emocí zbavit? Málokdo dokáže sám s negativními emocemi pracovat natolik, aby neničily jeho duši nebo se neproměnily v nepříjemnou chorobu. Jednou z cest, jak negativní emoce odbourat aniž by někomu ublížily, je Bachova květová terapie.

Hledá jemnější způsoby léčby

Co si vlastně máme pod pojmem Bachova květová terapie představit? Musíme začít u samotného jejího tvůrce britského doktora Edwarda Bacha (1886–1936). Tento lékař si zakládá úspěšnou praxi v Londýně, ale přesto cítí, že není spokojen. Uvědomuje si, že medicína pouze léčí vnější příznaky nemoci. Nehledá její příčinu, nezabývá se duševním stavem člověka. Přitom právě duševní stav má naprosto zásadní vliv i na tělesné zdraví. Je třeba hledat příčiny nemoci, které tkví v duševním nesouladu, nepořádku. Doktor Bach proto začíná hledat jiné, jemnější a přirozenější způsoby léčení, které by lidské duši a tělu pomohly dostat se do rovnováhy.

Katolická církev zakazuje runové věštby

CírkevRunové věštby a runy samotné mají svůj původ ve Skandinávii. Ovšem 20. století přináší jejich obrovskou renesanci a rozšíření po celé Evropě. Stávají se jedním z nejoblíbenějších způsobů předpovídání budoucnosti. Samotné runy zahaluje tajemství, jejich věštby totiž nikdy nejsou zcela jednoznačné. Vždy ponechávají prostor pro fantazii.

Dar od samotného boha Ódina

Mnoho staletí vývoje způsobila, že severní Evropa měla hned několik runových abeced. Tu nejznámější, germánský futhark odvozují lidé na základě zvuku šesti prvních run. Zdá se, že s tímto prvotním runovým systémem měli lidé tu čest už někdy kolem roku 200 př. n. l. Samotná runa v germánštině znamená mysterium, tajemství. Jejich výklad má na svědomí norská mytologie, která tvrdí, že písmo je darem od samotného boha Ódina. Katolické církvi se ovšem magie a mystika run vůbec nelíbí. Zakazuje už od středověku runy jako pohanské symboly, všemožně se snaží je vymýtit. Dokonce ještě v roce 1639 vydává dekret proti runám. Ve Skandinávii se ale magickou práci s runami katolíkům nikdy vymýtit nepodaří. Ještě v 19. století skandinávští kněží na vesnicích runy běžně čtou.

Keltové neměli zvěrokruh, ale stromokruh

StromoskopI Keltové měli své horoskopy. Utvářela je podobná pravidla jako horoskopy, které známe my. Také se zde k určitému období narození člověka přiřazují symboly, ovšem v tomto případě nejde o nám důvěrně známý zvěrokruh, ale stromoskop či stromokruh. Ano, už jste určitě pochopili, o co jde. Zvířátka zde zkrátka a jednoduše nahrazují stromy. Proč právě stromy?

Sílu hledali především v přírodě

Keltské kmeny, které ve starověku obývaly evropská území, měly spoustu svých pověstí. V mnoha z nich se vyskytoval zajímavý moment: přeměna člověka ve strom. Z toho vyplývá, že stromy pro Kelty znamenaly mnoho. Vážili si jich, měli je ve velké úctě. Strom pro Kelta znamenal domov, obživu, ale i mystiku. Keltští kněží, druidové, připravili základy keltského horoskopu. Jejich sílu jim přinášel velmi blízký vztah k přírodě. S velkou oblibou přirovnávali vlastnosti ke konkrétnímu stromu. Jaké stromy patří o keltského stromokruhu? Topol, kaštan, jasan, habr, fíkovník (osika), buk, bříza, jabloň, jedle, jilm, cypřiš, cedr (modřín), borovice, vrba, lípa, dub, oliva (olše), líska, jeřáb, javor, ořešák.

Stromy nám dodávají energii

StromyMožná si vzpomínáte, jak před lety dnešní prezident Miloš Zeman mluvil o tom, že na Vysočině objímá stromy. Ať už patříte do tábora jeho příznivců či odpůrců, jedno popřít nemůžete: Stromy a příroda nám lidem opravdu poskytují energii. Nejspíš i vám pomůže procházka přírodou ve chvíli, kdy se cítíte vyčerpaní a bez energie. Ano, stromy nám lidem skutečně nezištně dávají mnohé.

Respektujte živý organismus

Energii stromů můžeme přirovnat k vibracím z barev nebo jako sílu, kterou nám dokáže předat léčitel. Stromy nabízejí velice silnou energii, která je obklopuje. Ve chvíli, kdy se dotknete energetického obalu stromu, pocítíte oteplení nebo také jemné brnění či hebký dotek. Chcete-li aby vám strom předal část své energie, nejprve ho o to poproste. Berte v úvahu, že odebíráte energii živého organismu. I vaše myšlenka má pozitivní energii a je důležité přijít před strom s pokorou, porozuměním. Pak vás bude tento živý organismus respektovat a nabídne vám svoji energii. Vždy se snažte naladit na vlnu stromu a vnímejte, je-li vaše prosba o energii vyslyšena. Vybírejte si také k přenosu energie zdravé stromy.

Syndikovat obsah