Etikoterapie III.: Prevence onemocnění

Etikoterapie vyznává morálku a mravnost, která vede k uchování zdraví a jeho znovunabytí. Pokud se člověk touto cestou vydá, znamená to překonat špatné a zlé sklony, které v sobě každý máme a také snažení se žít v souladu se svým svědomím a nitrem. Pokud se snažíme naše svědomí potlačit a sami si něco nalhávat, vše zůstává skrytě uloženo v našem podvědomí. Právě vztah podvědomí a vědomí je velmi složitý a člověk často svádí vnitřní boj sám se sebou. Důležité ale je, uvědomit si, kde děláme chybu. To je začátek k lepšímu. Pokud si člověk uvědomí, kde chybuje a bude se to snažit napravit, nastupuje pozitivní proměnu, která ovlivňuje i jeho fyzické zdraví.

Etikoterapie nabízí prevenci nervových a psychosomatických onemocnění a také vnitřních duševních úrazů. Do této prevence zahrnuje především:

  • Výchovu vlastního charakteru. Jde o to, že nemůžeme očekávat výchovu od druhých lidí ani čekat na pokyny shůry. Důležitá je především naše vlastní sebevýchova. Jde tedy o vlastní sebekázeň a o to, naučit se objektivně posuzovat události vlastního života a svého okolí.
  • Rozvíjení kladné vlastnosti charakteru. Pokud si uvědomíme smysl našeho života, můžeme se vydat pevným krokem na cestu k jeho naplnění. Důležité je umět si naplánovat práci a odpočinek a vzdát se nadbytečných vášní. Nezapomínejte také na svůj klid a mír v duši.
  • Práce na vlastní trpělivosti. Trpělivost je to, co nám pomáhá přenést se přes mnohé překážky a životní úskalí. Právě trpělivost je lék na smutek a trápení. Je důležité si tyto stavy vnitřně nepřipouštět.
  • Autosugesce. Jde o sílu, díky které si spousta lidí přivolává své smutky, utrpení a nemoci. Pokud si to daný člověk přivolá sám svým myšlením, jen nerad si tuto chybu připouští. Autosugesci je nutné se vyhnout, zvláště v případě vlastních pesimistických vyhlídek.
  • Duchovní probuzení a povznesení. Duchovní probuzení každého z nás se projevuje i ve fyzickém těle. Pokud na sobě v tomto ohledu chcete pracovat, nelpěte na svých názorech, zvycích a přesvědčeních, které jsme si přinesli z minulosti a které jsme zdědili. Často jde o šablonu chování, kterou člověk neustále opakuje a přitom právě ta mu brání v dosažení úspěchu.

Svoji bezmocnost poznáváme, až spadneme na úplné dno v rámci nemoci těla, nebo v oblasti vztahové a pracovní. Právě v této době je dobré navrátit se ke své vlastní vnitřní podstatě a rozvíjet ducha a opustit materialismus, ve kterém často žijeme.

Etikoterapie v přehledu:

SMS Věštba
SMS Výklad / banner