Etikoterapie I.: Historie terapie

TerapieMožná už jste někdy zaslechli tento zvláštní název etikoterapie. Pokud nevíte, o co se jedná nebo tento název slyšíte poprvé, je na čase vás s ním blíže seznámit.


Zakladatelem a průkopníkem etikoterapie byl český lékař Ctibor Bezděk. Dlouhá léta se tento lékař během své kariéry zabýval vlivem mravního cítění na tělesné zdraví člověka. Dospěl tak ke zvláštním závěrům, na kterých pak vybudoval svoji nauku a způsoby léčení a v několika případech ji i vědecky podložil. Zabýval se vlivem mravních vad a předností na tělesné tkáně a funkce. Zkoumal také vliv škodlivých látek, které vznikají při různých pocitech například při zlosti, chamtivosti, strachu atd.Ve své době tato terapie vzbudila i zájem u prezidenta T. G. Masaryka. Bezděk napsal i knihu „Záhada nemoci a smrti. Léčení mravností.“ a svou koncepci se snažil aplikovat i v lékařské praxi. Byl jedním z prvních, kdo se zabývali naukou o smrti a okolnostech okolo ní.


V dnešní době je u nás nejznámějším etikoterapeutem Vladimír Vogeltanz, který po 15-leté lékařské praxi vystoupil z České lékařské komory, aby se mohl naplno věnovat etikoterapii.


Právě duševní a nervový stav každého člověka má velký vliv na jeho nemoci a průběhy těchto nemocí. Naše myšlenky, pocity a činy je potřeba nastavit takovým způsobem, aby měly co nejméně rušivý vliv na náš záměr uzdravení sebe sama. V tomto uzdravování je nejdůležitější zejména pokora a radost. Buďme pokorní a radujme se prožívat věci okolo nás naplno.

Etikoterapie v přehledu:

SMS Věštba
SMS Výklad / banner