Duše a vesmír, Liz Greeneová

V úvodu této knihy Gerhard Adler píše: Na úvod této knihy, kterou napsala vynikající, dnes již světoznámá astroložka, by snad bylo nejvhodnější říci, čím není. Není to běžné astrologické pojednání o vztazích mezi lidmi, a dr. Liz Greeneová se ani nedrží tradičních astrologických výkladů. Její přístup je ryze osobní, a to v několikerém ohledu. Zaprvé, je to přístup neobyčejně originální, a zadruhé, středem jejich úvah je jedinec a jeho individuální rozhodování.

Závěr knihy

„Kdybych nechal klesnout v zapomnění jeden den,
učinil bych svou duši chudší.“

George Meredith

„Vpravdě pravím tobě: Jestliže víš, co činíš, jsi požehnaný,
jestliže to však nevíš, jsi prokletý, protože jsi porušil zákon.“

Apokryfy (Codex Bazae, V, L.4)

Průvodce po vztazích mezi lidmi, ať už psychologický, astrologický nebo kterýkoliv jiný, nemůže nabízet žádná jednoduchá řešení – nechce-li se dopustit znásilnění lidské povahy. Před časem se nám takových řešení dostalo hned celé množství, počínaje LSD a konče pětidenními „intensivními kursy, jak dosáhnout osvícení“. Žádný z nich však nedokázal vyřešit problémy, s nimiž se potýkáme ve vztazích k ostatním lidem.

Lidská bytost zraje velmi pomalu. Proces růstu počíná dnem narození a vyžaduje celoživotní úsilí. Nelze jej uspěchat. Ani budování osobního vztahu nelze uspěchat, zvláště když to má být vědomý vztah. Žádná psychologická technika, cvičení a ani horoskopy jej nemohou uchránit před konfliktností. Nakonec jsme vždy nuceni přijmout důsledky svých rozhodnutí, a rozhodovat se není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Dokonce i ti nejmoudřejší se při tom dopouštějí chyb, a jsou to právě tyto „chyby“, provázené nepříjemnými důsledky, které jim umožňují, aby trochu zmoudřeli.

Ten, kdo chce hned najít správnou odpověď, bude zklamán, protože odpověď na otázky dostaneme jen tehdy, nepřestaneme-li klást nové a nové otázky. Například na otázku: „Mám opustit svého manžela?“, nelze jednoduše odpovědět „ano“, nebo „ne“. Kdyby to bylo tak snadné, neměli bychom problémy, které máme, a náš proces zrání by se zastavil. Otázku lze tedy zodpovědět jen položením další otázky: „Co pro vás vaše manželství znamená?“ nebo „Čím je podle vašeho názoru pro vašeho manžela?“ nebo „Co je nejvážnějším problémem v manželství?“ nebo „Do jaké míry jste se podílel na vzniku tohoto problému?“. A na každou z těchto otázek je tucet dalších odpovědí. Astrolog nebo psycholog, který na danou otázku odpoví „ano“ nebo „ne“, je domýšlivý a nebezpečný hlupák, protože nikdo nemůže rozhodovat za druhého. A při každém rozhodování, i když se jeho možnosti na první pohled omezují jen na dvě protikladné varianty, je možné nalézt množství jemnějších souvislostí, které při hlubším pohledu odhalí, jaký je smysl tohoto rozhodování.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner