Uzdravujte své tělo jako celek

Celostní medicínaUrčitě jste se s tím někdy setkali vy sami, nebo vaši rodinní příslušníci, přátelé či známí, nebo jste o tom slyšeli. Vy nebo vaši blízcí a známí jste trpěli nějakými symptomy nemoci a ne a ne se jejich zbavit. Přitom to vypadalo, že vlastně nemáte být nemocní, žádný nález neexistuje. Lékaři se snažili léčit příznaky, ale nepátrali po skutečné příčině nemoci. Celostní medicína na to jde opačně.

Klasická medicína nevnímá souvislosti

Základné chybou západní medicíny je právě skutečnost, že nedokáže člověka vnímat jako celek. Léčí izolované příznaky konkrétní nemoci, snaží se zmírnit poškození, ale už nedokáže vnímat souvislosti. V takovém případě se nesnaží pátrat po příčině nemoci, jenom odstraňuje ty nejkřiklavější následky. Tak se ale úplného vyléčení nedá docílit. Jenom se hasí požár, ale nikdo nezabrání jeho novému vzniku. Ovšem alternativní celostní medicína se právě snaží vnímat člověka jako celek, nejenom soubor příznaků nemoci, který je potřeba odstranit. Snaží se hledat souvislosti mezi nemocí a životním stylem, tělem, myslí, emocemi, protože vychází z toho, že všechny tyto složky ovlivňují zdraví a životní pohodu člověka. Jestliže nastane v jedné složce problém, ovlivní to i další složky.

Rozdílné přístupy

Proto je při léčbě nutné brát v úvahu i další složky osobnosti, nejenom samotné příznaky nemoci. Tedy analyzovat prostředí, v němž se člověk pohybuje – rodinné, zájmové, pracovní. Dále sociální a duchovní život, životní styl. Každý střípek totiž ovlivňuje celkové zdraví. Vezměme si příklad odlišného přístupu klasické a celostní medicíny. Třeba bolesti hlavy, migrény. Zatímco praktický lékař nebo neurolog vezme papír a napíše léky na migrénu a tím to pro něj většinou skončí. Ovšem celostní lékař hledá situace, které bolesti spouští a jak se jich vyvarovat.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner